a

Vítejte na novém webu Moravsko-slezského krajského atletického svazu. Věříme, že zde naleznete veškeré potřebné aktuality a informace o atletické aktivitě v našem regionu.

Závodní 2891/86,
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 724 094 796
ssk.vitkovice@volny.cz
0807am

Valná hromada ze dne 22.6.

V pondělí 22.6. se v restauraci vítkovického stadionu za usnášeníschopné účasti uskutečnila Valná hromada MS KAS. Před samotným jednáním Valné hromady bylo předsedou Českého atletického svazu Liborem Varhaníkem uděleno poděkování a čestné členství atletickým matadorům pánům Dudovi a Šimkovi. V samotném jednání byla schválena výroční zpráva MS KAS za rok 2019 a též účetnictví subjektu. Dále bylo schváleno zeštíhlení Výboru MS KAS pro příští volební období z 11 členů na 9. Kompletní dokumentaci včetně zápisu z jednání naleznete ZDE.